EĞİTİM BİRİMİ           Hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bu faaliyetler, en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, kurum rejiminin gerektirdiği disiplin  ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir.
Ceza İnfaz Kurumunda yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif çalışmalarda amaç; Kurumumda bulunan hükümlü ve tutukluları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatanini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir. Onları; Özgüvenlerini kazanmış, kendisine ve çevresine duyarlı, sosyal ve manevi yönden toplumla uyumlu, suç ortamından ve suç islemeyi doğuran sebeplerden uzaklaşmış bir şekilde topluma yeniden kazandırmaktır.
Kurumumuzda; temel eğitim, mesleki eğitim ve sosyal-kültürel alanlarda açılmakta olan tüm kurslar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Kurslarda başarı gösteren tüm hükümlü ve tutuklulara, eğitim görmüş oldukları alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilmektedir.

             Hükümlü ve tutukluların salıverilme  sonrasında da eğitimlerine devam etmeleri için Eğitim Servisince  rehberlik yapılmaktadır.
             Hükümlü ve tutukluların uygun eğitim almalarını, topluma geri dönmesini sağlamak için kurumumuzda 1 Öğretmen  1 Vaiz,  Eğitim Hizmetlerinin yürütülmesinde 1 İnfaz ve Koruma Memuru , kütüphane hizmetlerinin yürütülmesinde 1 İnfaz ve Koruma Memuru görev yapmaktadır.  Ayrıca ihtiyaç duyuldukça kurumun bütün personeli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde yardımcı olmaktadır. Bu faaliyetlerin yapılması için gerekli mali kaynak, alet, donanım ve öğretici  personel temin edilmekte olup  eğitim ve iyileştirme faaliyetleri aksaksız olarak sürdürülmektedir.
  Temel Eğitim Kursları

 1. Okuma-Yazma 1. Kademe Kursları
 2. Okuma Yazma 2. Kademe Kursları
 3. Orta ve Yüksek Öğretim Faaliyetleri
 4. Açık Öğretim Ortaokulu
 5. Açık Öğretim Lisesi
 6. Öğrenci Seçme Sınavı
 7. Açık Öğretim Fakültesi
 8. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Kurs Faaliyetleri
 9. Turizme Yönelik Yabancı Dil Kursları
 10. Mesleki Eğitim Kursları 
 11. Sosyal ve Kültürel Kurslar
 12. Açık Öğretim Ortaokulu Destek Kursları
 13. Açık Öğretim Lisesi Destek Kursları
 14. ÖSS Hazırlık Kursları

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

 1. Tiyatro Gösterimi
 2. Konser
 3. Konferans
 4. Sinema Gösterimi
 5. Bilgi Yarışması
 6. Münazara
 7. Satranç

Spor Faaliyetleri

 1. Futbol
 2. Voleybol
 3. Basketbol
 4. Badminton
 5. Masa Tenisi

Kütüphane Faaliyetleri
Personel Eğitimi Faaliyeti
1. I.KADEME OKUMA- YAZMA KUSLARI:
             Kurumumuza gelen hükümlü ve tutukluların eğitim durumlarının tespiti yapılırken okuma-yazma bilmeyenler 1.kademe okuma-yazma kursuna alınmaktadır. En son 18 şubat 20013 açılan 1. Kademe okuma-yazma kursu 8 hükümlü ve tutuklunun katılımı ile devam etmektedir.
2. II. KADEME YETİŞKİNLER EĞİTİMİ KURSLARI:
            Yetişkinler 2. kademe kursuna, öğrenim yaşını geçirmiş olanlardan okuryazarlık belgesi olanlar ile ilkokulun herhangi bir basamağından ayrılıp ilkokul diploması olmayanlar alınır.
           Ceza İnfaz Kurumumuzda şartları uygun olan ilkokul eğitimini yarıda bırakmış olan hükümlüler için Kurum Öğretmenlerimiz ve Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa 2.kademe yetişkin kursu açılmaktadır.
            Ceza İnfaz Kurumumuzda 04/03/2013 tarihinde açılan II. Kademe okuma-yazma kursu 11 hükümlü ve tutuklunun katılımı ile devam etmektedir.
3. AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU ÇALIŞMALARI:
          Açık İlköğretim Okuluna, ilköğretim çağını doldurmuş 2. kademe eğitimini tamamlayanlar, ilkokul diploması olanlar ve ortaokulun ara sınıflarından ayrılanlar katılmaktadır.
          Halen Ceza İnfaz Kurumumuzda Açık İlköğretim Okuluna kayıtlı 25 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.
4. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÇALIŞMALARI:
           Ceza İnfaz Kurumumuzda Açık Öğretim Lisesine kayıtlı 75 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.
5. KPSS, YGS VE AÖF ÇALIŞMALARI:
         Ceza İnfaz Kurumumuzda 6 hükümlü Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim görmektedir. 2013 YGS Sınavına 8 hükümlü ve tutuklunun başvurusu yapılmıştır.
6. KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI
          Kütüp hanemizde 1100 adet kitap bulunmakta olup, bağış yolu ile kütüphanemize kitap kazandırılmaktadır. Hükümlü ve tutukluların kütüphaneden azami ölçüde faydalanması sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.